Sprache wählen:

Türkçe  Deutsch  


Avukat hizmet kapsamı

- Şirketler Hukuku
- iş Hukuku
- Yenilenebilir Enerji
- Sözleşme Hukuku
- Uluslararası Ticaret
-Ticaret & Broşür

- ve birçok diğer hukuki alanda hizmet vermekteyiz
Yurt dışı ihracat bedellerinin tahsili

Alman Hukukuna göre borçlunun iflası ve alacaklıların hakları

 

 

Almanya'da  şirket kurmak

Hukuk ve avukat ofisimiz Almanya'da şirket, işyeri, temsilcilik ve şube  kurmak hususunda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

I- Almanya'da yabancı şirketlerin ticari faaliyet imkanları

Yabancıların Almanya'da ticari faaliyetleri sınırsız olarak mümkündür. Ancak Yabancılar Hukuku tarafından bazı sınırlandırmalar mevcuttur. Ticaret Hukukunca hiçbir sınırlandırma olmadan, diğer Alman firmaları gibi aynı haklara sahiptirler.

Almanya'da işyeri kurmak için danışma alanlarımız:

  • Şirket sözleşmeleri

  • Tescil işlemleri

  • Noter ve Mali Müşavir hizmetleri (ortak çalıştığımız uzmanlar tarafından sunulmaktadır) 

II- Almanya'da  ticari şirket türleri

1-) Limited Şirket (GmbH ve 01.11.2008 tarihinde itibaren "Mini-GmbH)

GmbH tüzel kişilik olarak kurulan şirket türüdür. Sorumluluk şirket sermayesi ile sınırlandırılmıştır. Kuruluş için en az 25.000 € sermaye gerekmektedir (01.11.2008 yürürlüğe giren "Limited Şirketlerin Modernleşmesi ve İhlallerle Mücadele" reformunda yer alan 10.000 € asgari sermaye tasarısı kabul edilmemiştir. Bunun yerine, GmbH ya yakın az sermayeli " Minik-GmbH diye adlandırıla bilinecek  yeni bir GmbH türü öngörülmüştür ).

01.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren "Limited Şirketlerin Modernleşmesi ve İhlallerle Mücadele" reformu Limited Şirketler yasasında bazı değişiklikler getirmiştir. Yeni kanuna göre az sermayeli Mini-GmbH (haftungsbeschraenkte Unternehmergesellschaft  - sorumluluğu kısıtlı müteşebbis şirket ) kurma olanağı getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre 1€ sermaye ve daha az bürokrasiyle gerçekleşebilir.

· GmbH ve Mini-GmbH arasındaki farklar

"Klasik GmbH" için halen 25.000 € sermaye gerekmektedir. Mini-GmbH 1 € sermaye ile kurulabilir. Noter masrafları (örnek ana sözleşmeleri kullanma şartıyla)  daha düşüktür. Tescil (Ticaret Sicili) daha kısa zamanda gerçekleşmektedir. Karın bir bölümü ( en az 1/4) 25.000 €  asgari sermaye birikinceye kadar hissedarlara dağıtılmaz. Sermaye 25.000 €  olduğunda, Mini GmbH bir "Klasik.GmbH" ya dönüştüre bilinir. Fakat böyle bir yükümlülük yoktur ve Mini GmbH olarak faaliyete devam edile bilinir.

 Hissedarların GmbH da olduğu gibi, kişisel  sorumlulukları yoktur. Faaliyet esnasında firmaya ek olarak '"UG" - limitli sorumluluk -  eklenmelidir.

 

2-) Şahıs ve Kolektif Şirketi (OHG ve Kommanditgesellschaft)

Kurucuların malvarlıkları ile müteselsil sorumlu olduğu şirket türüdür. Tüzel kişiliğe sahip değildir. Kuruluşu oldukça basittir.

Şahıs Şirketleri:

· adi ortaklık (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR)

· kolektif şirket (offene Handelsgesellshaft, HGB

· komandit şirket (KG, GmbH & Co. KG)

· sessiz ortaklık

 

3-) Anonim Şirketi

Kuruluşu uzun zaman alan tüzel kişidir. Genelde büyük ölçüde faaliyet gösteren firmalar için tavsiye edilir.  Kuruluş ve mali masrafları ve asgari esas sermaye Limited şirkete karsın daha yüksektir.  Limited şirkette olduğu gibi sadece şirket sermayesi ile sorumludur.

 

4-) Diğer sermaye şirketleri

Diğer sermaye şirketleri olarak (ender tercih edilen) "Societas European", sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi (KgaA Kommanditgesellschaft auf Aktien)

 

5-)   Şube ve Temsilcilikler

Almanya'da ticari faaliyet için işletme kurmak isteyen yabancı yatırımcıların öncelikle açılacak büronun amacını belirlememeleri ve ona göre hareket etmeleri gerekir.  Kurulacak işletme sadece tanıtım, irtibat   veya servis bürosu amacını taşıyorsa, temsilcilik yeterli olacaktır. Bunun haricinde geniş kapsamlı ticari faaliyet planlanıyorsa, bağımsız bir şube açıla bilinir. Burada verilecek karar, vergilendirme açısından da önem taşımaktadır.

Ayrıca Almanya'da açılan bir şube, merkezi şubeye karşı açılacak davalarda davacıya Almanya mahkemelerinde dava açma imkanı sağlamaktadır (Almanya Mahkemelerin uluslararası yetkisi).


a. Şube (selbständige Zweitniederlassung)

Yabancılar tarafından Almanya'da şube kurula bilinir. Şube, yabancı şirketin bağımsız ticari işletmesidir ve şirket adına ticari faaliyette bulunmaktadır. Tüzel kişiliğe sahip değildirler. Yabancı tüzel kişinin şubesi olarak (her ne kadar bağımsız olsalar da)  Almanya'da yerleşik bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. Ayrıca, iş yapma ruhsatı almakla (Gewerbeanmeldung) yükümlüdür.

b. Temsilcilik

Temsilcilik, yabancı şirketin bağımlı ticari işletmesidir. İşletmenin bağımlılığı ve bağımsızlığı,  karakteristik unsurlara göre belirlenir.

Bağımsız şube, sürekliliğe sahip, ticari faaliyette bağımsız hareket eden, ayrı bir muhasebeye ve hesaba sahip olan ve esas yetkili şube idarecisi olan bir işletmedir.   

Bağımlı şubeler (temsilcilikler) bağımsız bilançosu ve hesabı, esaslı yetkilere sahip idari yöneticisi olmayan işletmelerdir. Temsilcilik, sadece merkezi teşkilatı tanıtım, irtibat veya servis  amacıyla kurulan bir işletme olarak tanımlanabilir.  Ticaret siciline tescil edilmez.

 

Almanya'da şirket kuruluş işlemleri  ve yatırım hakkında daha  detaylı bilgi edinmek edinmek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Şirket kuruşlarıyla ilgili broşür otomatik olarak e-postanıza gönderilecektir.


E-posta *
 

Lütfen seçiniz  Kayıt ol
 Kayıt iptal

 
 * doldurulması gerekmektedir.


 

 

 

 


 

Açıklamalar:

  • Şirket Tüzüğü / esas sözleşmesi  =  Satzung, Gesellschaftsvertrag

  • Ticaret Sicili = Handelsregister

  • Gewerbe = iş yapma ruhsatı

  • selbständige Zweitniederlassung  = bağımsız şube

  • unselbständige Zweigstelle / Betriebstätte (Repräsentanz) = bağımlı şube / temsilcilik

 
 

 

 

 
*Sitemizde Avukat kelimesi sıfat olarak değil, tercüme (Rechtsanwalt, Almanya avukat barosuna kayıtlı Almanya avukatı) olarak kullanılmıştır.

www.hukuk24.com

 

Home / Anasayfa
Avukatlar
Broşür
Hukuk Forum
E-Mail
Basın / Medya
İletişim

 
     

Postanschrift:

Türkstrasse 2

30167 Hannover
 
Avukat irtibat hattı:

+49 (0)511 7611 779

Fax: 0511  76 11 780

 
Internet: hukuk24
Mail: info@hukuk24.de

 

“Birlikten güç doğar!”