Sprache wählen:

Türkçe  Deutsch  

 


Almanya - Türkiye Miras davaları:

Veraset ilamı
Uluslararası Miras Hukuku
Miras & Hizmet

 

 

ÜYELIKLER::

 

 

 

Uluslararasi Miras Hukuku

Uluslararası miras hukuku çeşitli ülkelerde yaşayan insanların ölümünde terekenin paylaşımını (tasfiyesini) düzenlemekte uygulanacak hukuku bulmak için hazırlanan hukuktur.

Alman vatandaşı Türkiye de vefat eder. Türkiye de bulunan mallara hangi hukuk uygulanır? Türk hukuku? Alman hukuku? Taşınır taşınmaz mal arasında fark var mıdır?

Konsolosluk Anlaşması (Almanya - Türkiye  Miras Hukuku)

Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti için halen „Alman Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 28.05.1929 tarihli Konsolosluk Anlaşması“ geçerlidir.

Bu Anlaşmanın 20. maddesinin ekinde „Veraset Anlaşması düzenlenmiştir“. Buna göre aşağıdaki hususlar geçerlidir:

Bir Türk vatandaşı öldüğü zaman ve Almanya’daki mirasının sadece taşınır mallardan ( Örn. banka hesapları ) oluşması halinde, Veraset Anlaşmasının 14. maddesine göre mirasçılık hakkının kanıtlanması için bir Türk Mahkemesince verilen veraset kararı yeterlidir. Bu Türk veraset ilamının da, Almanya’da kullanılabilmesi için, Apostil ile (Tasdik Şerhi) (bkz. „Gesamte Rechtsinformationen = bütün hukuki bilgiler“ ) veya Veraset Anlaşmasının 17. maddesine göre Türkiye’nin Almanya’daki bir temsilciliği tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Türk temsilciliklerinin listesini T. C. Almanya Büyükelçiliğinin Homepage’inde Link’de bulabilirsiniz.

Bir Türk vatandaşı öldüğü zaman ve Almanya’da miras olarak taşınmaz mal (Örn. kat, ev veya arsa ) bıraktığı takdirde, mirasçıların Veraset Anlaşmasının 17. maddesine bağlı 14/II. maddesine göre mirasçılık haklarını kanıtlamak üzere Alman Veraset İlamı almaları gerekmektedir. Mirasçı Almanya’da oturduğu takdirde ölenin son oturduğu yer için yetkili bulunan Sulh/Veraset Mahkemesine doğrudan başvurarak veraset ilamının çıkartılmasını talep edebilir. Mirasçıların Türkiye’de oturması halinde, veraset ilamının çıkartılmasına ilişkin başvurunun ikamet yeriniz için yetkili bulunan Almanya’nın Yurtdışı Temsilciliğine (Almanya Büyükelçiliği veya Başkonsoloslukları gibi) yapılması gerekmektedir.

Bir Alman vatandaşı Türkiye’de veya Almanya’da öldüğü ve Almanya’da miras olarak taşınır veya taşınmaz mal ( Örn. arsa veya banka hesaplarında para ) bıraktığı takdirde, mirasçıların Almanya’daki mirasçılık haklarını kanıtlamak üzere Almanya’da düzenlenecek bir Veraset İlamını temin etmeleri gerekmektedir. Mirasçıların ikamet yerlerinin Türkiye’de olması halinde, veraset ilamı verilmesine ilişkin başvurunun oturdukları yer için yetkili bulunan Almanya’nın Yurtdışı Temsilciliğine (Almanya Büyükelçiliği veya Başkonsoloslukları gibi) yapılması gerekmektedir. Mirasçının ikametgahının Almanya’da olması halinde doğrudan ölenin son oturduğu yer için yetkili bulunan Sulh/Veraset Mahkemesine başvurarak veraset ilamı çıkartılması talebinde bulunur.

Bir Alman vatandaşı Türkiye’de veya Almanya’da öldüğü ve Türkiye’de miras olarak taşınmaz mal bıraktığı takdirde, mirasçıların Türkiye’deki mirasçılık hakkını kanıtlamak üzere Türkiye’de düzenlenmiş olan bir veraset ilamını temin etmeleri gerekmektedir. Bunun için mirasçılardan sadece bir tanesinin Türkiye’deki herhangi bir hukuk mahkemesine başvurması ve veraset ilamı çıkartılması talebinde bulunması yeterlidir.

Bir Alman vatandaşı Türkiye’de veya Almanya’da öldüğü ve Türkiye’de miras olarak taşınır mal bıraktığı takdirde, Veraset Anlaşmasının 14. maddesine göre mirasçının Türkiye’de mirasçılık hakkını kanıtlaması için Almanya’da düzenlenmiş olan bir veraset ilamı yeterlidir. Mirasçıların ikametgahlarının Türkiye’de olması halinde veraset ilamının çıkartılmasına ilişkin başvurunun ikamet edilen yer için yetkili bulunan Almanya’nın Yurtdışı Temsilciliğine (Almanya Büyükelçiliği veya Başkonsoloslukları gibi) yapılması gerekmektedir. Mirasçının Almanya’da oturması halinde doğrudan ölenin son oturduğu yer için yetkili bulunan Sulh/Veraset Mahkemesine başvurması gerekir. Bu veraset ilamının Türkiye’de kullanılabilmesi için Apostil denen tasdik şerhiyle tasdik edilmesi ( bkz „Gesamte Rechtsinformationen =bütün hukuki bilgiler“ veya Veraset Anlaşmasının 17. maddesine göre Almanya’nın Türkiye’deki bir Dış Temsilciliğinde tasdik edilmesi gerekmektedir. İstenen alternativ seçilebilir, ancak bir Türk veraset ilamını kabul edip etmiyeceklerinin açıklığa kavuşturulması açısından önceden ilgili Türk kuruluşlarıyla (Örn. Bankalar) görüşülmelidir. Bu durumda mirasçıların Türkiye’de veraset ilamı çıkartılması talebinde bulunmaları gerekir. Bunun için mirasçılardan bir tanesinin herhangi bir hukuk mahkemesine başvurması yeterlidir.

Kaynak: http://www.istanbul.diplo.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rechtsanwaltskanzlei
 

 

www.hukuk24.com

 

Home / Anasayfa
Avukatlar
Broşür
Hukuk Forum
E-Mail
Basın / Medya
İletişim


 

Engelbosteler Damm 7
30167 Hannover
 
Tel: 0511 - 76 11 779

Fax: 0511 - 76 11 780